SØKNAD

TILSKUDD TIL KOMMERSIALISERING

PROSJEKTOPPLYSNINGER

INTRODUKSJON

Anteroz er et selskap som har blitt startet med en ambisjon om å skape en innovativ global brand innen drikke/alkohol segmentet gjennom å knytte sammen et sterkt produkt med en gammel og interessant historie, et selskap med en veldig klar profil bygget på de verdiene som gjør at Norge scorer høyt på internasjonal troverdighet, bærekraft i produksjon samt teknologi spesielt utviklet til bransjen. Teknologi som både kan gjøre hele produktløpet fra produksjon til distribusjon transparent og kan tilbys kunder som verktøy innen salg og markedsføring samt knytte dem tettere opp til
Anteroz som leverandør på flere områder.

Anteroz sine første produkter er utviklet basert på en gammel tradisjon fra
Dominikanske Republikk som kan spores tilbake til Taino indianerne på Hispaniola
før europeisk ankomst. Tradisjonen, som opprinnelig var en medisinsk urte-te, ble
senere til det som er internasjonalt kjent som Mamajuana der man blander den gamle tradisjonen med medisinske urter og rom. Siden flere av urtene i drikken har lang tradisjon som medisinske urter og som afrodisiakum har Mamajuana et fått et sterkt rykte om at det kan føre til god helse og kjærlighet eller lidenskap.

I fortsettelsen av at vi har utviklet produktet, utviklet design, utviklet brand, gjort
innledende markedsanalyser og testet produktene mot både publikum og fagfolk
ønsker vi å søke om midler til videre utvikling av selskapet gjennom følgende
prosjekter.

PROSJEKTER

 1. Etablering av internasjonalt hovedkontor i Norge

  • Etablere kontor i Norge med nødvendige fasiliteter.

 2. Utforske mulighetene for produksjon i Norge med eget destilleri og tapping,
  samt sikre produksjonslinjen for oppskalering av volum.

  • Steg 1: Tapping og klargjøring i Norge

  • Steg 2: Planlegge for egen produksjon basert på norske råvarer.

  • Steg 3: Lagring i Norge.

  • Fast produksjonslinje tilpasset etterspørsel, tapping, transport, lager distribusjon av produkt og forpakning.

 3. Bærekraftig produksjonslinje

  • Vi har et ønske om å operere med et så lavt CO2 utslipp som mulig frale en flaske som kan gjøres om til drikkeflaske etter bruk,
   både for å sikre gjenbruk samt at Anteroz kan få et langt liv i flere
   husholdninger.
   Det er viktig for oss at vi ser på de sosiale aspektene i hele økosystemet i alle
   ledd av produksjonen for å sikre at all produksjon foregår innenfor rammene
   av hva som er minimum standard, samt være en pådriver for hele bransjen på
    samme måte som vi har sett innenfor tekstil de senere årene.

   dyrking av sukkerrør, produksjon, forpakning til distribusjon. Vi planlegger
   derfor å kvalitetssikre alle ledd i prosessen for å sikre en bærekraftig
   produksjonslinje.
   Vi ønsker bl.a. å se på muligheten på å finne en kork basert på resirkulert
   materiale samt utvik

 4. Teknologi, avdekke behov for felles løsninger.

  • En av styrkene til Anteroz, og der Norge er langt fremme, er vår bakgrunn

   innen teknologi og hvordan vi har tenkt å bruke teknologi i vår egen tilnærming
   til bransjen og hvordan teknologi kan være med å gjøre produksjon og
   distribusjon gjennom å tilrettelegge for løsninger som gjøre hele produktløpet
   transparent til sluttkunden. 
   Vi har oppdaget at bransjen generelt, og spesielt i andre markeder, ligger bak
   oss på dette. Vi har allerede noen ideer og konkrete løsninger vi kan ha med
   oss ut som både gir verdi til kundene og samtidig knytter de tettere opp til oss
   som samarbeidspartner.
   En av Norges viktigste ressurser er kunnskap og tilnærming til teknologiske
   løsninger, og vi ønsker å se på muligheten til å være et ledende selskap innen
   bruk av teknologi i bransjen.

 5. Avklaring av brand, avklaring av produkt, markedsplan og salgsplan for
  forskjellige marked.

  • Brand og profilanalyse gjennom presentasjon av konsept og design ovenfor

   bransjeledere innen brand, profil og design. Det er allerede etablert kontakt
   med Creuna som er Norges mestvinnende byrå innen utarbeidelse av profil-
   og merkevare.

  •  Sikre rettigheter til navn og url/nettsider i de aktuelle markeder

  • Sette opp et testprosjekt for å gjøre en utvidet smakstest og presentasjon av
   produktet mot både bransje og konsumenter.

  • Analysere forskjellige markeder og begynne å jobbe mot lokale distributører.

  • Alkoholbransjen er bygd opp forskjellig fra land til land i forhold til både hvilke
   aktører som finnes og deres posisjon i forhold til hverandre. Hvordan man
   jobber mot de forskjellige markedene bestemmer hvordan lokale markeds- og
   salgsplaner utarbeides. 

  • Ut fra foreløpige analyser er det 3 marked som skiller seg ut som spesielt
   egnede for første satsingsområde. Spania og Portugal er etablerte store
   marked innen rom-segmentet, Mamajuana er allerede kjent gjennom hyppig
   kontakt med den Dominikanske Rep. samt at de har en stor gruppe med
   innvandrere fra Dominikanske Rep som har et nært forhold til Mamajuana.
   Fra Spania er det mer enn 10.000 Google-søk på Mamajuana hver måned.
   Vi har brukt tid og ressurser på å etablere nære forbindelser til det spanske og
   portugisiske markedet. Det er gjennomført produkttester både mot publikum
   og mot bransjefolk både innen distribusjon og retail med god tilbakemelding. I
   det norske markedet har vi allerede etablert gode kontakter med flere
   interesserte distributører og aktører innen Horeca som vi har jobbet med. Vi
   har i tillegg på privat plan et stort nettverk som venter på at vi blir tilgjengelig
   for kjøp.

  • Det er knyttet forbindelser og etablert nettverk både mot distributører, kunder,
   promotører, eventarrangører og influencere i de markedene vi har pekt ut som
   første satsingsområde.

  1. Etablere salg og distribusjon i Norge. 

   • Avtale med distributør, Polets bestillingsliste, Horeca gjennom produktpresentasjon, utvalgte polutsalg gjennom direkteavtaler samt aktivering av nettverk

  2. Etablere salg og distribusjon i Spania

  3. Etablere salg og distribusjon i Portugal

   • Mange av de samme distributører og aktører i begge marked

   • Gjøre avtale med 2-3 distributører. Vi har dialog med en som har ca. 40.000 utsalgssteder på sin liste. 

   • Distributøren jobber med alle aktører innen bransjen som omsetter alkohol.

   • Avtaler mot de store supermarkedkjedene samt de sentrale aktørene i Horeca bransjen er viktig strategi i starten.

   • Deltagelse på events og festivaler.

 6. Deltagelse på Internasjonale bransjemesser 2020.

  • Utvikle markedsmateriell for messer som kan gjenbrukes.

  • Berlin 12-14 October - Bar Convent Berlin (Hovedmesse for bartendere i Europa)

  • Cannes 28. sept - 2 oktober - TFWA (Internasjonal Tax Free Messe)

PROSJEKMÅL:

Ved utgangen av 2020 skal vi har fått gjennomført følgende:

 • Satt hovedkontor for internasjonal virksomhet

 • Fått sikret produksjonskvalitet, produksjonssikkerhet og systemer for å skalere opp salg.

 • Avklart om å få produksjonen lagt til Norge

 • Etablert en plan for full bærekraft av fremtidig produksjon

 • Utarbeidet salgs og markedsplan for salg på det internasjonale markedet

 • Være etablert med distributører og salg i Norge, Spania og Portugal

 • Ha lagt en plan for hvilke teknologiske løsninger bransjen har behov for som det er naturlig for oss å levere.

 • Fått kvalitetssikret brand, profil og visjon for selskapet opp mot bransjens ledende autoriteter.

FREMDRIFTSPLAN

Utvikling av produkt første versjon, vi har laget denne i Dominikanske Rep. der de allerede har lang erfaring med denne type produksjon. Det er her vi har fått utviklet vår første versjon og laget oppskriftene på drikken.

 1. Etablering av internasjonalt hovedkontor i Norge

 2. Muligheter for produksjon i Norge samt sikre produksjonslinjen for oppskalering av volum. 

 3. Bærekraftig produksjonslinje.

 4. Analysere behovet for teknologi i Horeca bransjen internasjonal 

 5. Introdusere Anteroz i flere marked

 6. Avklaring av brand, avklaring av produkt, markedsplan og salgsplan for forskjellige marked

 7. Deltagelse på Internasjonale bransjemesser 2020.

KOSTNADSOVERSLAG

Beskrive eksterne kostnader og hvorfor de er viktige

 • Eksterne kostnader i Norge dekker ekspertise innen profilering, design og merkevarebygging som besitter en spisskompetanse vi ikke har internt.

 • Eksterne kostnader i Spania er for både det Spanske og Portugisiske markedet. Dette er viktige lokale ressurser for å komme inn på markedet og få i gang salg og distribusjon.

 • Produksjon og leveranse av materiell som produseres eksternt

 • Deltagelse på internasjonale messer har en pris for stand og utstilling.

Beskrive interne aktiviteter som gjøres.

 • Interne aktiviteter er innen de områder der vi selv har nødvendig kompetanse og der kjerneverdien ligger. En detaljert prosjektplan legges ved for å vise gjennomføringen av prosjektet brutt ned i detaljer.

FINANSIERINGSPLAN

Totalt prosjekt: 2.039.000

Egenfinansiering: 539.000 i likvide midler 

Tilskudd: 1.500.0000

ANNEN EGEN FINANSIERING: 

Vi har snakket med flere investorer i Norge og internasjonalt som ønsker å være med hvis selskapet gjør en emisjon. Dette er noen av de som vil putte penger i en emisjon.

Investorer som ønsker å være med:

André Hansen, Norge

Slygje AS v/Jørn Lyshoel, Norge

Almir Andrade, Norge

Brian O’Connell, Spania 

Maria Liamaki, Norge

Maksym Zolotarov, Spania

Doruk Beyazgul, Sveits

Morten Viskum, Norge

Sutharsan Tharmathas, Norge

Carl Joachim Grundt, Norge

Edson Da Silva, Norge

mfl.

PROSJEKTETS LØNNSOMHET/NYTTEVERDI

LØNNSOMHET

Ut fra samtaler med og interesse fra de markedene vi har jobbet med vil en fornuftig oppstart på salg være på de gitte volum. Det er gjort konkrete analyser på hva som kreves for å få til de gitt volum og vi har god oversikt over hva som kreves for å nå disse målene.

Målet med prosjektet er at ved avslutning skal det være etablert salgskanaler i 3 marked som gir oss følgende omsetning og volum for 2021

 

Norge, forventet omsetning pr år fra 2021 5.000 flasker pr år omsetning ca. 600.000

Spania, forventet omsetning fra år 2021 35.000 flasker pr år, omsetning ca. 4.200.000

Portugal, forventet omsetning fra år 2021 7.500 flasker pr. år, omsetning ca. 900.000

I snitt er påslag 2,3 ganger kost av produktet inklusive forpakning og frakt.

 

En vellykket brand innen dette segmentet prises ut fra en verdi på ca. 20-25 € pr flaske solgt og oppstartselskap med traction mye høyere. Rekorden foreløpig er Casamigos med bl.a. George Clooney på eiersiden som ble priset til ca. 260 € pr flaske solgt

I Norge er det få selskaper som har et internasjonalt navn, men Arcus som eier flere av merkene som er kjent utenfor Norge som Lysholmer, Gammel Dansk, Braastad, Opland etc. omsatte for ca. 900 millioner med et resultat på 145 millioner mens Bivrost, verdens nordligste destilleri i 2 hele driftsår omsatte for 6,8 millioner med en resultatgrad på 12% noe som indikerer en bransje med gode marginer. Deres nylige Whisky lansering på 1.500 flasker ble solgt på 8 minutter. Det er stor interesse i Norge for norske merker som kommer på markedet og nye merkes som Bivrost, Bertelsen, Egge, Bareksten har fått solid salg i hjemmemarkedet. Kjente norske merker omsetter hovedsakelig i Norden og Tyskland. 

 

Anteroz, har fra vi startet planleggingen hatt et fokus på at man skal se på hele verden som et marked slik at hele prosjektet er bygget opp i forhold til dette og med kunnskap om hvilken omsetning som kreves for å nå break even. Det er derfor lagt mye jobb i å skape et produkt som har potensiale til å nå et stort volum både i Norge og ute i verden.

FORUTSETTNING

 • Markedet for alkoholholdig drikke er på verdensbasis er stort. (Tall lengre ned)

 • Det er mange tilbydere og etablerte kanaler for omsetning slik at markedstilgangen er åpen og suksess avhenger av produkt, brand, ide og selskapets dyktighet.

 • Markedet for drikkevarer har vært sterkt økende i flere år og trendene har vært at kundene er mye mer åpne til å teste nye ting og man har fått en helt annen kultur som går på at man ønsker høyere kvalitet og lavere alkoholinnhold og dette er blitt fremhevet som en styrke Anteroz som holder 30% på innholdet.

 • Det er en ny generasjon forbrukere som stiller helt nye type krav til både produktet og til selskapet bak. Et vellykket selskap som jobber med et forbrukerprodukt må kommunisere holdninger, miljømessige og sosiale standpunkt forbrukerne kan identifisere seg med. Se ellers vedlegg med analyse av markedet. 

 • Ifølge våre rådgivere fra bransjen og distributører vi har snakket med er en av de store fordelene vi har at vi kommer inn på markedet med en helt ny kategori (Mamajuana) slik at vi kan selv bygge kategorien og sette premissene for kategorien når det gjelder strategi kvalitet, prising, historier og design. Det er en fordel ovenfor distributører som slipper å forholde seg til om de har konkurrerende produkter fra før i sin portefølje og gjør det lettere å komme inn hos forhandlere siden det ikke er noen konkurrerende brand som kan blokkere tilgangen. 

 • Vi treffer med andre ord markedet på flere trender som driver bransjen for øyeblikket.

 • For å lykkes må man planlegge ett og ett marked og finne riktige distributører og samarbeidspartnere for hvert marked. Deretter jobbe med synlighet opp mot stakeholders både innen Horecabransjen og livsstil (influencere), samt benytte oss av den kunnskapen som ligger i allerede eksisterende data om markedet gjennom analyser av hva som skjer på nett; hva søker folk etter, hva er trendene etc.

“The global alcoholic beverages market was valued at $1,439 billion in 2017, and is expected to reach $1,684 billion by 2025, registering a CAGR of 2.0% from 2018 to 2025.”

“Revenue in the Rum segment amounts to US$16,967m in 2020. The market is expected to grow annually by 3.7% (CAGR 2020-2023).’”

Source Statista.

I Norge var omsetningen i 2019 i det markedssegmentet Anteroz tilhører ca. 16 millioner 0,7 l. enheter.

Kilde SSB.

 

I tillegg til Norge har vi har skilt ut Spania og Portugal som interessante marked fordi våre analyser så langt tyder på at kjennskapen til produktet allerede er på plass samt at distribusjonen i de 2 landene er knyttet sammen. 

I Spania bor det i dag ca. 800.000 dominikanere og med 2 generasjon ca. 2 millioner som alle har et nært forhold til Mamajuana men har ikke tilgang til å kjøpe et ferdig produkt.

Ut fra tall vi har fra bransjen selges det 1,5 mill. flasker med hjemmelaget Mamajuana i Spania pr. år.

 

Ut fra bransjenormer på verdsetting skal vi ved utgangen av 2021 med 50.000 solgte enheter ha en verdisetting av Anteroz på 1-2.000.000 €.

NYTTEVERDI

 • Skape et norsk internasjonalt konsumer-brand innenfor drikke/alkohol bransjen med hovedkontor og arbeidsplasser i Norge og med en mer moderne tilnærming til markedet.

 • Skape et selskap som er bygget på verdier som ansees som viktige for dagens forbrukere. Være et selskap som byr på noe mer enn avkastning på kapital til aksjonærene.

 • Bidra til kompetanse innen produksjon, markedsføring, salg og distribusjon av en internasjonal merkevare.

 • Være med å løfte teknologi og bærekraft inn i bransjen på en positiv måte og sette press på hele bransjens tilnærming til dette.

 • Bruker norsk design, norske råvarer og norsk kvalitet for å skape produktet.

 • Være med å spre “The Norwegian way” å gjøre business på noe som har stor interesse

SØKERS VIRKSOMHET

BAKGRUNN:

Hvorfor:

Målet er å bygge en ledende brand innenfor drikke segmentet der man introduserer en helt ny kategori, tar i bruk innovative løsninger og teknologi, satser på bærekraft i produksjon og produkter samt bygger en brand og selskap som har en større plan enn å selge et produkt og tjene penger på dette.

Vi håper vi kan sette en ny standard innenfor vår tilnærming til miljø, bærekraft og sosiale forhold som kan være med å sette press på hele bransjen.

Vi har i prosjektet kommet ganske langt.

 • Produkt er utviklet og klart

 • Produkt er testet mot forbrukere og sentrale aktører innen salg og distribusjon i Norge, Spania, Portugal. I tillegg er det testet mot aktører i USA, India og Kina.

 • Markedsundersøkelser er gjennomført hos distributører og forhandlere i Norge, Spania og Portugal for å avdekke reelt behov, kjøpsvilje og evne til gjennomføring. Vi er i tillegg med i et internasjonalt nettverk av Craft Distillers som har bidratt med kunnskap ved analyse av de forskjellige marked.

 • Forpakning (flasker, bokser) er designet og delvis utviklet.

Anteroz er historien om da alle bokser ble krysset av for å kunne virkeliggjøre en ide som har modnet hos oss over flere år. Prosjektet ble startet med lidenskapen for å bygge et brand og et selskap med en profil basert på de norske verdiene som verden etterspør og en langsiktig miljømessig og økonomisk bærekraftig plan. Vår plan har hele tiden vært å bygge et solid fundament for global skalering og bli et navn som blir kjent utenfor Norden, men for å få til det trenger man et godt produkt samt en god plan for hvordan man tilnærmer seg markedet. Vi startet med andre ord med å utvikle planene for hva selskapet skulle stå for før vi utviklet produktet. Vi mener dette er en mye mer robust måte å bygge selskap på enn å starte med produktet siden vi da får trukket alle de lange linjene som man er avhengig av for å kunne skalere.

Vi ønsker å bygge en helhetlig merkevare ut fra hvordan vi ønsker å fremstå, produktets status og historie, samt selskapets og de ansattes kommunikasjon og posisjon i samfunnet. 

HVA:

Produktet som gjør det mulig har egentlig eksistert i mer enn 500 år og det er knyttet mange interessante historier til det som en gang var Taino indianernes medisinske urteblanding den gangen øya het Hispaniola. Mamajuana som drikken heter er i dag nasjonaldrikk i den Dominikanske Republikk og er lokalt kjent for å hjelpe på mange forskjellige plager, men kanskje mest kjent for sitt påståtte afrodisiakum effekt. Nettopp ryktet om tiltrekningskraften Mamajuana gir er perfekt som historie til å skape en merkevare som handler om en utvidet definisjon om kjærlighet mellom mennesker og omgivelsene. Vi ble introdusert for Mamajuana og historiene bak og forstod at potensialet i historiene og i drikken selv var perfekt for å passe sammen med brandet Anteroz. Et velkjent produkt, men der ingen hadde skapt et Premium Brand som kan bygges som et internasjonalt Brand. i dette ligger det mange muligheter. Vi gikk så i gang sammen med en lokal produsent og fikk utviklet en helt ny kategori innen drikke som vi kaller Botanical Rum eller Mamajuana som det er kjent som i dag. Den nye kategorien blir Botanical Rum, produktet blir Mamajuana, foreløpig i 2 varianter, og brandet blir Anteroz. 

Navnet er utviklet med kjente strategier og metoder for å sikre at det fungerer på alle språk og har en hemmelig betydning Ante (latin for før) og Eros (Gresk gud for kjærlighet og lidenskap) Ante Eros= Anteroz.

 

Sammen med Bodegas Garris i Dominikanske Rep. har vi utviklet en test batch der oppskrifter er registrert og søkt beskyttelse for. Vi har et produkt som er testet og klart for å skaleres opp. Søk lokalt i Dominikanske i registrert. Vår oppskrift er hemmelig og utviklet sammen med spesialister.

Vi har under utvikling hatt hjelp av bransjefolk innenfor alkoholbransjen. 

HVORDAN:

I en verden som er blitt veldig transparent og der man forholdsvis enkelt kan nå ut med sine budskap er det blitt veldig viktig ikke bare hva du selger, men hvem du er. Vi har en ny generasjon som stiller helt andre krav til de produktene de skal kjøpe, de vil gjerne ha et personlig forhold til produkter og selskaper de ønsker å identifisere seg med. Det kan man kun oppnå gjennom å oppføre seg på riktig måte og fremstå med de riktige holdningene. Det som i tillegg trigger er a ha genuine historier å fortelle. Mamajuana har mange av disse, fra Taino indianernes tradisjon, historikken til urtene, til historier om kjærlighet samt forbud mot produksjon innført av diktator Trujillo og ikke minst mannen som sies å være inspirasjonen til Ian Fleming da han skrev Casino Royale med James Bond, Porfirio Rubirosa som sverget til Mamajuana og ikke Dry Martini. Rubirosa var en Dominikansk playboy, politiker, spion som var en velkjent internasjonal figur i tiden etter 2. verdenskrig.

Sentralt for oss, ikke fordi det er gir oss kredibilitet, men fordi det er riktig å være med å bidra til at vårt Foundation-prosjekt som får øremerket midler fra salget som skal gå til prosjekter for skole og opplæring av fattige barn for å hjelpe dem å finne sin lidenskap og følge denne.

TEST AV PRODUKT PÅ PUBLIKUM OG BRANSJE

Det er gjennomført rundt ca. 50 smakstester med enstemmig gode tilbakemelding hovedsakelig mot bransje spesialister. Disse er gjort både i Norge og Spania samt ovenfor amerikanere og dominikanere som har god kjennskap til tradisjonell Mamajuana. I testen har vi hatt med folk som har testet den lokale varianten samt folk uten kjennskap til Mamajuana. Standard tilbakemelding fra de som hadde testet lokal variant var at dette er av en helt annen kvalitet. 

Vi har testet mot folk i Horeca bransjen som har gitt oss positiv tilbakemelding på produktets unike karakter samt historier som er knyttet til produktet.

UTVALGTE UTTALELSER

“For en tid tilbake fikk jeg muligheten å teste en flaske med Anteroz Mamajuana. Sammen med en god venn bestemte vi oss for å teste ut flere Rom varianter. Både lyse, mørke og krydrete varianter. Mamajuana var uten tvil vinneren av vår lille private test. Det endte med at vi satt de andre flaskene unna og nøt Mamajuana til flasken ble tom. Vi anbefaler både å nyte den bar, men også blande med en skive med lime og litt cola. Nydelig, Anteroz Mamajuana anbefaler vi gjerne videre.

Håkon Herregården, Rom entusiast Bærums Verk

“Veldig bra balanse og sødme, men en karakteristisk smak og interessante historier knyttet til som gjør Anteroz til et meget spennende produkt for oss i bransjen”

Yunus Yildis, Svanen Cocktailbar Oslo https://www.facebook.com/yunusyil

“For us Dominicans, Mamajuana is a particularly important part of our culture and the idea to make a premium brand out of this tradition is very clever. Anteroz is probably the best Mamajuana I have tasted”.   

Lizz Emiliano, Madrid basert influencer og tv-personlighet, Madrid. https://www.instagram.com/lizzzev/

“In February I was invited to be part of testing Anteroz Mamajuna cocktails. I have never seen the use of Mamajuana in Cocktails, but this was one of my best drink experiences I have had. They had made something called Fresh Mama with lime and Mamajuana and I am looking forward to trying it again.”

Luis Gonzáles, Ambasador/Director of relations with Asia and Oceania, Foreign Ministry Dominican Rep. 

“I´m Alejandro de Castro, Citrus Punch Spain's CEO, and I worked for the food & beverage sector since 1993. I have gained my professional experience in international companies such as Heineken and Diageo as Sales & Marketing Manager. In 2000, i founded my own import/export company of spirit and drinks, becoming nowadays in one of the biggest in Spain. Regarding Mamajuana, it is a spirit drink/brand very innovative for 

Spain and with great potential. Anteroz, is a brand-new rum with a very cool image and high quality that for sure has the chance to do well on the Spanish market. Both have great potential in the on-trade and off-trade market as well.”

Alejandro Castro | CEO - Citrus Punch SL

MARKEDSAVKLARING

Google analyser

 1. Mama juana har ved et Google søk 13,8 millioner treff og Mamajuana har 882.000.

 2. En keyword analyse (sjekker hvor mange som søker på bestemte ord eller søkefraser) på Google viser at sentrale søkeord som Mamajuana, afrodisiakum og urter har høye søkevolum med over 10.000 Google søk i mange mulige marked som USA, Canada, Spania, Italia, Frankrike, UK, Tyskland, Portugal og Russland.

 3. Har høy kjennskap i sydlige Europa og US/Canada samt at kombinasjonen med urter  vekker stor interesse i land med denne type tradisjoner og vi har hatt dialog med distributører som kjenner sine markeder der spesielt India, Thailand, Vietnam og Kina skiller seg ut.

 4. På Youtube finnes det flere tusen videoer om Mamajuana både om produktet og historien.  Som dette. https://youtu.be/dM81DFO2Sqw

Forbrukertester og bransjeavklaringer:

Det er gjennomført flere positive produkttester både på innhold og design blant forbrukere i flere land, blant aktører i Horeca bransjen og blant distributører som har gitt oss flere positive tilbakemeldinger som vi ønsker å bygge videre på.

Hvor stort vil du anslå markeds- og vekstpotensialet til å være?

“The global alcoholic beverages market was valued at $1,439 billion in 2017, and is expected to reach $1,684 billion by 2025, registering a CAGR of 2.0% from 2018 to 2025.”

“Revenue in the Rum segment amounts to US$16,967m in 2020. The market is expected to grow annually by 3.7% (CAGR 2020-2023).’”

Source Statista.

 

I Norge var omsetningen i 2019 i det markedssegmentet Anteroz tilhører ca. 16 millioner 0,7 l. enheter.

Kilde SSB.

 

Det globale markedet for alkoholholdig drikke er et av verdens ledende konsumer produkt marked der f.eks. et selskap som britiske Diageo med merker som Guinness, Johnny Walker, Smirnoff, Captain Morgan, Bailys etc. i omsatte i 2019 for 12.867 milliarder pund og hadde 28.000 ansatte og et annet eksempel er Brew Dog  som ble startet så sent som 2007 som et Craft Brewery i en landsby utenfor Aberdeen i Skottland som nå er verdens ledende Craft Brewery med egen puber og hotell i flere land, bl.a. på Grünerløkka i Oslo. Deres omsetning var i 2019 ca. 300 millioner, noe de har klart gjennom innovasjon samt å bygge en stor gruppe av fans for måten de driver business på. 

 

Trenden er at craft distilleries øker sin andel av markedet mens etablerte merker taper andeler. Det er derfor en trend at de store selskapene kjøper opp små selskap som skaffer seg en sterk posisjon i markedet eller som kommer med noe nytt som er interessant.

Nyhetsverdi:

 • Bygge Norges første internasjonalt kjente brand i drikke segmentet basert på norske ideer, norske råvarer, norsk design og ikke minst norske forretnings og selskapsverdier.

 • Introdusere en helt ny kategori i bransjen, Botanical Rum

 • Bygge et selskap rundt ideen om at man skal tilby verden noen mer enn bare et produkt, men skal også kommunisere verdier og holdninger på en positiv måte.

 • Innovasjon innen drikke gjennom tett samarbeid med internasjonale nøkkelpersoner der man ser på workflow og effektivitet i hvordan man utformer flasker, utvikler cocktails og miksere som både tar hensyn til bærekraft og til økonomisk effektivitet.

 • Vi har satt oss grundig inn i våre kunders utfordringer og tilpasset vårt produkt og løsninger i forhold til dette. Flasken er f.eks. utformet med tanke på en bartenders bevegelser i baren.

 • Være med å løfte teknologi og bærekraft inn i bransjen på en positiv måte.

 • Utvikle organisk forpakning

 • Analyser og Big Data tilnærming av hva markedet etterspør som et viktig verktøy.

Kundebehov:

 • Selskapet og brand er bygget på en helhetlig tankegang rundt verdier, produkt, kunder, omgivelser og bærekraft.

 • Fokus på design og historier knyttet til både produkt og selskap gjør at man lettere bygger forhold og eierskap mellom markedet og produktet/selskapet.

 • Et selskap med en klar sosial profil der Norges omdømme er bygget inn i selve kulturen og ideene om hvem vi skal være.

 • Lavere innhold av alkohol enn standard drikke er en del av den nye trenden.

 • Vår analyse i samarbeid med våre rådgivere fra bransjen har gjort at vi har utviklet 2 varianter, en klassisk slik den har vært kjent i flere hundre år og en som er utviklet med tanke om å fungere i en Cocktail med en markant smaksprofil som gjør at bartendere får lyst å eksperimentere.

 • Vi tilbyr en verktøykasse til barer med en cocktailmeny der man legger vekt på rask produksjon og servering. I tillegg ligger det markedsløsninger i pakken i form av teknologiske løsninger som hjelper både Anteroz og baren å bli synlige. 

 • Tilpasset den nye kulturen innen drikke der kvalitet og verdiene til Brandet er et av de viktigste elementene til forbrukeren.

 • Anteroz er en brand som skaper et emosjonelt bånd mellom seg og markedet gjennom å ha klare positive verdier bygget inn i selskapets kultur og tilnærming til verden.

 • Fokus på design og historier knyttet til både produkt og selskap gjør at man lettere bygger forhold og eierskap mellom markedet og produktet/selskapet.

 • Vi har planer å se på muligheten å utvikle en alkoholfri variant for å tilpasse oss den økende trenden innen kundenes etterspørsel.

Konkurrenter/produktkopiering/trusler

 • Med suksess kan vi regne med at flere vil kopiere vår ide, men hvis det kommer flere som lager en Premium-variant så er bransjen bygget opp slik at det er en fordel siden det er med å promotere kategorien Botanical Rum. De store aktørene i bransjen som vi har hatt dialog med har som strategi at de ikke er med å skape en ny strategi, men de er interessert i selskaper som gjør dette med suksess og med flere dyktige konkurrenter så bygger man kategorien raskere.

 • Produktet er allerede godkjent for salg innenfor EU/EØS området, men dette kan være en trussel i andre marked der man krever egen produktgodkjenning, men vil da gjelde for bransjen som helhet.

 • I mindre marked som Norge kan man oppleve at de store aktørene presser på for at egen varer skal bli standard varer i butikkhyllene og på bardisken, men vi har en fordel her siden vi er en egen kategori som ikke er direkte konkurrent til noe. Kommer man med en ny gin så må stedet vurdere om de vil ha full frihet i valg av produkter eller om de vil ha en rabattavtale med en stor aktør. En slik avtale gir de lavere pris hvis de velger kun dennes produkter. Men slike avtaler gir unntak for ting som leverandøren ikke kan levere selv.

INTERNE FORHOLD

Styrker

 • Vi har jobbet mye med digitale prosjekter og har bred erfaring i digital markedsføring, sosiale media, Google, Big data og hvordan man analyserer et marked basert på folks digitale aktiviteter på tvers av alle plattformer og har dermed lang erfaring i og fullt overblikk over våre digitale muligheter. 

 • Utfyllende kunnskap og egenskaper 

 • Lang erfaring fra oppstart av prosjekter

 • 2 års velfungerende samarbeid.

 • Multispråklig oppstart team med internasjonal forretningserfaring.

 • Veldig kreativt team både innenfor forretningsutvikling og tilpasning til markedet.

 • Selskapets visjon og profil kommer fra hva oppstart teamet faktisk mener er riktig måte å bygge en brand og selskap på.

 • Det er planer om å knytte til oss nøkkelpersoner med aksjonæravtaler og opsjoner.

 • Veldig bred kunnskapsbase innen alle områder man trenger for å bygge Anteroz

 • Evne til å dirigere og forstå når man skal bruke andre ressurser enn seg selv.

 • Ingen familiære forpliktelser

Svakheter

 • Vi bør skaffe oss et hovedkontor for å jobbe mer effektivt

 • Vi skulle hatt en ressurs til på oppstartsiden som er dyktig på noen av kjerneverdiene der vi mangler dette selv. Vi er derfor åpne for å gi fra oss eiendeler hvis vi finner slike personer.

 • Vår produksjon er foreløpig gjennom en partner. Vi har avtalene på plass, men egen produksjon vil gi oss bedre kontroll.

Bærekraft

 • Mange av de internasjonale møtene skjer via videokonferanse.

 • All jobb er elektronisk og utskrift benyttes ikke. 

 • Alle signaturer er signert elektronisk og ikke på printet papir

 • Fakturering skjer elektronisk med faktura som PDF.

 • Regnskap føres digitalt.

 • Jobb så langt har vært utført fra hjemmekontor eller cafe og man vil på den måte bidra til å minske behov for kontorplass så mye som mulig.

 • Elektroniske verktøy og menyer for kunder reduserer trykk av tilsvarende

 • Anteroz Foundation får sine inntekter direkte fra salg av varer og pengene går til prosjekter i første omgang i Dominikanske Rep. for å gi barn og unge fra den fattige delen av befolkningen et SFO tilbud der de kan komme for å finne sitt talent eller lidenskap gjennom å prøve forskjellige aktiviteter samt bli tildelt ansvar. Vi har snakket med ledende aktører innen sport og kultur som ønsker å være ambassadører for prosjektet.

 • Spesiell vekt på å finne talenter for ansettelse blant kvinner. Spesielt gjelder dette ansettelser i andre land, der vi helt klart ser en mulighet til å finne gode ansatte blant kvinner som ofte forbigås i ansettelse, dette gjelder spesielt i Sør- Europa og Latin-Amerika.

 • Innføre HR-Lederstil bygget på deltagelse og ideskaping som vi kjenner godt fra Norge, men som ikke er like vanlig i andre land.

 • Være en leder innen bærekraft i bransjen med håp om å kunne påvirke andre. Det er en av grunnen til at vi har valgt en strategi med selskapets misjon som et selskap som skal pushe grensene for gjennomsiktig drift.

EKSTERNE FORHOLD

Gjøre om og dele inn etter punkter:

Vi har gjort mye jobb med å analysere eksterne forhold før vi satt i gang

 

Marked

 • På mange måter treffer vi markedet helt perfekt. Dette er hovedpunktene i det som skjer nå: (tall og kilder i vedlegg)

  • Økning totalt i salg

  • Vårt segment øker sin andel av totalen

  • Nye leverandører/Craft distillery vokser fort og markedet omfavner nye brands.

  • De nye forbrukerne ønsker brands som de kan knytte seg til følelsesmessig.

 • Internasjonalt er bransjen litt forskjellig satt opp fra marked til marked. Alkohol er en bransje med til dels strenge reguleringer i noen marked mens i noen marked behandles drikke som et hvilket som helst annet konsumprodukt. Vi er nødt til å sette oss inn i mange forskjellige regelverk, men lokalt er det lokal distributør som står for dette og som er eksperten. Denne kunnskapen finnes også hos spedisjons og transportselskaper.

 • Dagens forbrukere ser til selskaper som har en større ide enn bare og tjener penger og som deler deres ide om forretningers posisjon i samfunnet som en positiv bidragsyter.

 • Nye forbrukere liker å teste nye produkter og dette er en klar fordel for nye merker spesielt de som har en klar profil og gode historier knyttet til merket.

 • Trenden er at det drikkes mindre, men med større vekt på kvalitet. Beruselse er i ferd med å bli erstattet av nytelse.

 • Trenden er at Craft Distillery øker sin andel av totalen med 5% i året, dette er en klar fordel for oss.

 • Totalen innenfor Rom segmentet er økende som andel av totalen.

 • Vi har hatt positive samtaler med aktører i store marked som USA, Kina og India og holder for øyeblikket med en prosess å opprette et importselskap i USA sammen med vårt Craft Distillery nettverk.

Konkurrenter

 • Bransjen har noe store aktører som har mange merker under sin paraply og som har egne selskap som står for lokal distribusjon i de viktigste markedene, men de i små marked benytter seg av lokale distributører. Her kan man komme i en situasjon at den distributøren vi ønsker oss ikke vil ha oss som kunde fordi en av de store merkene ikke tillater de å distribuere andre merker.

 • Mindre merker gjør avtaler med lokale distributører som enten opererer som eksklusiv distributør i dette markedet eller man kan gjøre avtaler med flere lokale distributører innenfor samme geografiske område hvis de dekker forskjellige deler av markedet.

 • Konkurrenter ser vi egentlig ikke på som en trussel. Vi er i en helt ny kategori og vi har en “konkurrent” i kategorien, men vi ser egentlig på det som en styrke siden vi til sammen lager mer oppmerksomhet enn alene. For kategorien er det bra at det er flere, og hvis man skal se på deres suksess som et godt tegn så har de på ca. 1 år skaffet seg flere hundre utsalgssteder i USA.

 • Trusselbilde er hvis flere av de store aktørene velger å lage konkurrerende produkter, men med 8-10 store selskaper i verden så har det til nå hatt en strategi om å kjøpe seg inn i nye interessante selskaper og de har til og med delt en del informasjon om hvordan man skal bygge sitt selskap for å bli interessant for dem på sikt. Vi har hatt samtaler med flere ledende aktører i flere av de store selskapene og de har aldri tidligere åpnet opp en ny kategori selv.

 • Utfordringer knyttet til at rammeverket til bransjen varierer fra land til land både innen produksjon og salg/markedsføring men generelt har trendene de siste årene vært en oppmykning i land med stramme regler og en innstramming i land med liberale regler, men ingen land har planer om å lukke markedene.

Leverandører

 • Vi bruker mye standard leverandører der det finnes mange tilbydere innenfor de fleste områder bortsett fra produksjon.

 • Vår produksjonspartner er Bodegas Garris i Santo Domingo, men vi har flere alternativer til produksjon. Vi har pr. nå en kapasitet på ca. 1 million flasker i året på nåværende sted. Rent strategisk er det ønskelig å kunne få i gang egen produksjon i tillegg til eller i stedet for dagens produksjon. 

SLUTT

 

ACENDE SEUS MOMENTOS E BEBA COM RESPONSABILIDADE